Nacházíte se: Úvod - Instituce a úřady

 

Instituce a úřady

 

Strana:   1 2

Apoštolská církev, Křesťanské centrum Český Těšín

Sbor pořádá bohoslužby, náboženská setkání a programy pro děti i mládež.

Slovenská 1976/3, Český Těšín

ZŠ a MŠ Český Těšín, Ostravská

Základní škola

Ostravská 1710, Český Těšín

ZŠ a MŠ Český Těšín, Ostravská

Mateřská škola

Ostravská 1628, Český Těšín

Městská knihovna Český Těšín

Provoz knihovny s veřejným internetem a možností kopírování.

Ostravská 67, Český Těšín

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Český Těšín

Státní všeobecné čtyřleté gymnázium. Vyučovacím jazykem je polština.

Havlíčkova 213/13, Český Těšín

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Sdružujeme jednotlivé sorty a na společných vzdělávacích konferencích posilujeme vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Na Nivách 259/7, Český Těšín

Sbor Církve adventistů sedmého dne Český Těšín

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání.

Krátká 1920/2, Český Těšín

Občanské sdružení Ave

Hlavním předmětem naší činnosti je poskytování sociálních služeb zaměřených zejména na klienty ohrožené sociálním vyloučením, ať už se to...

Ostravská 1628, Český Těšín

Polský kulturně-osvětový svaz v České republice

Zachováváme etnickou identitu polské části obyvatelstva Těšínského Slezska a Poláků žijících v České republice.

Střelniční 209/28, Český Těšín

MŠ Český Těšín, Hrabinská

Mateřská škola s kapacitou 112 dětí, jídelna.

Hrabinská 1016/51, Český Těšín

Dům dětí a mládeže Český Těšín

Provozujeme výchovné, vzdělávací, zájmové, osvětové, táborové, tématické a spontánní činnosti pro děti, žáky a studenty.

Hrabinská 458/33, Český Těšín

Diakonický institut

Diakonický institut je nestátní nezisková organizace, která umožňuje odborný růst pracovníkům pomáhajících profesí prostřednictvím vzdělávacích aktivit.Pořádání konferencí, provádění analýz, vydávání sborníků.

Na Nivách 259/7, Český Těšín

Liberte

Pořádáme koncerty, besedy a výstavy a provozujeme knihovnu nezávislého tisku.

Frýdecká 1181/10a, Český Těšín

Kongres Poláků v ČR

Zastupujeme polskou národnostní menšinu ve vztahu k majoritní společnosti.

Komenského 4, Český Těšín

Český Těšín - městský úřad

Město Český Těšín najdete ve východním výběžku České republiky, asi 50 km východně od města Ostravy. Nachází se na levém břehu řeky Ol...

náměstí ČSA 1/1, Český Těšín

Sdružení polské mládeže v České republice

Realizujeme různorodé zájmové činnosti polské mládeže.

Komenského 4, Český Těšín

Střední zemědělská škola Český Těšín - Domov mládeže

Nabízíme ubytovací služby pro studenty.

Tyršova 611/2, Český Těšín

Křesťanské společenství

Úkolem společenství je shromažďovat křesťany bez rozdílu. Stojí na zásadách bible.

Na Nivách 259/7, Český Těšín

Křesťanský sbor Český Těšín

Sdružení křesťanů. Biblická škola.

Alšova 1519/7, Český Těšín

Klub mladých Filadelfia

Klub byl založen v roce 1999. Zabývá se biblickými principy a vede k tomu mladé lidi.

Studentská 1631/25, Český Těšín

Farní sbor Luterské evangelické církve augsburského vyznání v České republice v Českém Těšíně

Sbor pořádající duchovní setkání a bohoslužby

Na Nivách 8/9, Český Těšín

Hnutí pro Těšín

Hnutí pro Těšín provozuje Činnost politického hnutí z oblasti Těšínska

Akátová 639/16, Český Těšín

Fotografický obzor

FOTOGRAFICKÝ OBZOR je občanské sdružení .Mezi jejich hlavní cíle patří podpora rozvoje fotografických znalostí a dovedností svých členů, popularizace fotografického umění, dále sdružování dětí, mládeže a dospělých za účelem osvětové a kulturně-vzdělávací činnosti.

Slezská 1399/20, Český Těšín

Živnostenský úřad Český Těšín

Výdej rozhodnutí o udělení koncese, pozastavení provozování živnosti, vede živnostenský rejstřík.

Pod Zvonek 875/26, Český Těšín

Wycliffovi překladatelé Bible

Překládáme Bibli do všech světových jazyků.

Studentská 1631/25, Český Těšín

Slezská diakonie - samostatné středisko Eben - Ezer

Nabízíme chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením. Provozujeme sociálně terapeutické dílny.

Hrabinská 496/19a, Český Těšín

Nadace střední školy hotelové a obchodně podnikatelské

Badatelské,umělecké projekty a publikační činnosti.

Frýdecká 32, Český Těšín

6. pionýrská skupina Svibická šestka

Společenské akce,tábory pro děti a mládež.

Mládežnická 884/1, Český Těšín

Slezská diakonie

Provoz denního stacionáře určeného pro zvýšení soběstačnosti spoluobčanů s mentálním a kombinovaným postižením.

Frýdecká 691/34, Český Těšín

Slezská diakonie

Péče o dobrovolníky a jejich proškolování.

Dukelská 264/5, Český Těšín

Slezská diakonie

Nabídka pomoci lidem bez domova nalézt zaměstnání a zařadit se zpět do společnosti.

Viaduktová 57/8, Český Těšín

Slezská diakonie

Charitativní organizace pomáhá potřebným lidem v nouzi.

Na Nivách 259/7, Český Těšín

Sbor Církve bratrské v Českém Těšíně

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání.

Studentská 1631/25, Český Těšín

Edu Silesia

Rozvoj regionů postižených nezaměstnaností zvyšováním informační a počítačové gramotnosti zástupců vybraných cílových skupin.

K Vodojemu 142, Český Těšín

Římskokatolická farnost Český Těšín

Nabízíme duchovní služby věřícím římskokatolického vyznání.

Masarykovy sady 73/24, Český Těšín

Konvent služebnic nejsvětějšího srdce Ježíšova

Ženský řeholní řád pořádající bohoslužby a náboženská setkání.

Hrabinská 510/7, Český Těšín

Charita Český Těšín

Charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi.

Štefánikova 877/3, Český Těšín

Farní sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Českém Těšíně

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání.

Na Nivách 8/9, Český Těšín

Slezská diakonie

Poskytování podpory osobám se zdravotním postižením při jejich seberealizaci a osamostatnění se v běžném životě.

Mánesova 537/25, Český Těšín

Moravskoslezská regionální komunitní koalice

Rozvoj regionu v sociální, sociálně-zdravotní, vzdělávací a kulturní oblasti.

Na Nivách 259/7, Český Těšín

 

Strana:   1 2

 
PRO FIRMY:

Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?