Nacházíte se: Úvod - Instituce a úřady

 

Instituce a úřady

 

Strana:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska

Činnost regionálního sdružení pro česko-polskou spolupráci.

Hlavní třída 146, Český Těšín

Občanské sdružení - Trianon

Služby osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

Na Horkách 1701, Český Těšín

Těšínský automotoklub

Motorismus.

Frýdecká 1181/10a, Český Těšín

Slezská diakonie

Nabídka pomoci lidem bez domova nalézt zaměstnání a zařadit se zpět do společnosti.

Viaduktová 57/8, Český Těšín

Slezská diakonie

Charitativní organizace pomáhá potřebným lidem v nouzi.

Na Nivách 259/7, Český Těšín

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská Český Těšín

Střední odborné učiliště nabízí výuku tříletých oborů aranžér, cukrář, číšník, servírka, kuchař - číšník pro pohostinství, provoz obchodu a společné stravování. Možnost dálkového studia.

Frýdecká 690/32, Český Těšín

Český rybářský svaz místní organizace Český Těšín

Rybářský svaz zajišťující chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport.

Frýdecká 598/6a, Český Těšín

Střední zemědělská škola Český Těšín

Střední škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů ekologie a ochrana krajiny, agropodnikání, přírodovědné lyceum.

Tyršova 611/2, Český Těšín

Evangelický sbor augsburského vyznání Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně na Rozvoji

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání.

náměstí Dr. Martina Luthera 1, Český Těšín

Farní sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Českém Těšíně

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání.

Na Nivách 8/9, Český Těšín

Charita Český Těšín

Charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi.

Štefánikova 877/3, Český Těšín

Konvent služebnic nejsvětějšího srdce Ježíšova

Ženský řeholní řád pořádající bohoslužby a náboženská setkání.

Hrabinská 510/7, Český Těšín

Římskokatolická farnost Český Těšín

Nabízíme duchovní služby věřícím římskokatolického vyznání.

Masarykovy sady 73/24, Český Těšín

Edu Silesia

Rozvoj regionů postižených nezaměstnaností zvyšováním informační a počítačové gramotnosti zástupců vybraných cílových skupin.

K Vodojemu 142, Český Těšín

Sbor Církve bratrské v Českém Těšíně

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání.

Studentská 1631/25, Český Těšín

Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w Republice Czeskiej

Výtvarní umělci žijící a tvořící na Těšínském Slezsku z Polska. K vidění jsou ukázky tvorby a stručné životopisy autorů.

Komenského 4, Český Těšín

Městská policie Český Těšín

Zabezpečení městskou policií.

Tovární 27, Český Těšín

Hvězdárna Český Těšín

Astronomické pozorování a odborné přednášky pro veřejnost.

Ostravská 1326/67, Český Těšín

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Sdružujeme jednotlivé sorty a na společných vzdělávacích konferencích posilujeme vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Na Nivách 259/7, Český Těšín

Sdružení polské mládeže v České republice

Realizujeme různorodé zájmové činnosti polské mládeže.

Komenského 4, Český Těšín

Střední zemědělská škola Český Těšín - Domov mládeže

Nabízíme ubytovací služby pro studenty.

Tyršova 611/2, Český Těšín

Slezská diakonie - samostatné středisko Eben - Ezer

Nabízíme chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením. Provozujeme sociálně terapeutické dílny.

Hrabinská 496/19a, Český Těšín

Wycliffovi překladatelé Bible

Překládáme Bibli do všech světových jazyků.

Studentská 1631/25, Český Těšín

Zvonek - volné

Jsme dobrovolnou, neziskovou, apolitickou a nezávislou organizací, sdružující na principu společného zájmu. Hlavními zdroji financování naší činno...

Pod Zvonek 115, Český Těšín-Dolní Žukov

Živnostenský úřad Český Těšín

Výdej rozhodnutí o udělení koncese, pozastavení provozování živnosti, vede živnostenský rejstřík.

Pod Zvonek 875/26, Český Těšín

Fotografický obzor

FOTOGRAFICKÝ OBZOR je občanské sdružení .Mezi jejich hlavní cíle patří podpora rozvoje fotografických znalostí a dovedností svých členů, popularizace fotografického umění, dále sdružování dětí, mládeže a dospělých za účelem osvětové a kulturně-vzdělávací činnosti.

Slezská 1399/20, Český Těšín

Hnutí pro Těšín

Hnutí pro Těšín provozuje Činnost politického hnutí z oblasti Těšínska

Akátová 639/16, Český Těšín

Farní sbor Luterské evangelické církve augsburského vyznání v České republice v Českém Těšíně

Sbor pořádající duchovní setkání a bohoslužby

Na Nivách 8/9, Český Těšín

Sbor Církve adventistů sedmého dne Český Těšín

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání.

Krátká 1920/2, Český Těšín

Občanské sdružení Ave

Hlavním předmětem naší činnosti je poskytování sociálních služeb zaměřených zejména na klienty ohrožené sociálním vyloučením, ať už se to...

Ostravská 1628, Český Těšín

Charita Český Těšín - Charitní dům pro matky v tísni

Pomoc formou azylového bydlení určeného matkám s dětmi v obtížné životní situaci.

Třanovského 79/6, Český Těšín

6. pionýrská skupina Svibická šestka

Společenské akce,tábory pro děti a mládež.

Mládežnická 884/1, Český Těšín

Nadace střední školy hotelové a obchodně podnikatelské

Badatelské,umělecké projekty a publikační činnosti.

Frýdecká 32, Český Těšín

Český Těšín - městský úřad

Město Český Těšín najdete ve východním výběžku České republiky, asi 50 km východně od města Ostravy. Nachází se na levém břehu řeky Ol...

náměstí ČSA 1/1, Český Těšín

Kongres Poláků v ČR

Zastupujeme polskou národnostní menšinu ve vztahu k majoritní společnosti.

Komenského 4, Český Těšín

Liberte

Pořádáme koncerty, besedy a výstavy a provozujeme knihovnu nezávislého tisku.

Frýdecká 1181/10a, Český Těšín

Diakonický institut

Diakonický institut je nestátní nezisková organizace, která umožňuje odborný růst pracovníkům pomáhajících profesí prostřednictvím vzdělávacích aktivit.Pořádání konferencí, provádění analýz, vydávání sborníků.

Na Nivách 259/7, Český Těšín

Dům dětí a mládeže Český Těšín

Provozujeme výchovné, vzdělávací, zájmové, osvětové, táborové, tématické a spontánní činnosti pro děti, žáky a studenty.

Hrabinská 458/33, Český Těšín

MŠ Český Těšín, Hrabinská

Mateřská škola s kapacitou 112 dětí, jídelna.

Hrabinská 1016/51, Český Těšín

Polský kulturně-osvětový svaz v České republice

Zachováváme etnickou identitu polské části obyvatelstva Těšínského Slezska a Poláků žijících v České republice.

Střelniční 209/28, Český Těšín

 

Strana:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
PRO FIRMY:

Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?